TERMENI ŞI CONDIŢII

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie secţiunea Termeni şi Condiţii pentru utilizarea acestui website, prezentată mai jos. Vizitarea acestui website presupune acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la termenii şi condiţiile prezentate şi reprezintă contractul dintre părţi.

Doctor Sorin este denumirea comercială a companiei OPTIM CHOICE SRL, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Aleea Valea lui Mihai, nr 1, cam. Nr. 4, Bloc D1, Scara 5, Etaj 2, Ap.45, sector 6, Bucureşti, având numar de ordine în registrul comerţului: J40/6448/27.05.2015 şi cod unic de înregistrare 34572694.

Serviciile achiziţionate pe www.doctorsorin.ro sunt comercializate de OPTIM CHOICE SRL.

 

TERMENII ŞI CONDIŢIILE PENTRU ABONAREA LA NEWSLETTER

 

Newsletter-ul “Doctor Sorin”, denumit in continuare Newsletter, este un serviciu gratuit furnizat de către OPTIM CHOICE SRL, cu sediul social în Aleea Valea lui Mihai, nr 1, cam. Nr. 4, Bloc D1, Scara 5, Etaj 2, Ap.45, sector 6, Bucureşti, având numar de ordine în registrul comerţului: J40/6448/27.05.2015 şi cod unic de înregistrare 34572694, adresa de email: contact@doctorsorin.ro (denumit în continuare ca FURNIZOR), utilizatorii site-ului şi clienţilor companiei(denumiţi în continuare ABONAŢI), www.doctosorin.ro (denumit în continuare site/website), căruia i se aplică următorii termeni:

 1. Orice utilizator are posibilitatea de abonare la newsletter complet gratuit
 2. Newsletter-ul este un mesaj electronic(email) trimis periodic de către furnizor, către abonaţii care îşi dau acordul în mod neechivoc cu privire la termenii şi condiţiile expuse în prezentul regulament.
 3. Secţiunea “Termeni şi Condiţii” este prezentată de către OPTIM CHOICE SRL. pe site-ul www.doctorsorin.ro. Termenii şi condiţiile serviciului de newsletter pot fi modificate în orice moment, prin actualizarea lor pe site-ul www.doctorsorin.ro
 4. OPTIM CHOICE SRL. îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorului care nu respectă cele menţionate în secţiunea “Termeni şi condiţii” din site.
 5. Abonarea la newsletter-ul Doctor Sorin se realizeaza prin completarea formularului de newsletter.
 6. Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă transmite informaţii relevante despre serviciile noastre, evenimentele organizate şi oferte promoţionale.
 7. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise unor terţi pentru a va distribui informaţiile menţionate mai sus. OPTIM CHOICE SRL. nu transmite terţilor datele dumneavoastra cu caracter personal în scopuri de marketing în afara informaţiilor Doctor Sorin.

 

ABONAREA LA NEWSLETTER

Dacă doriţi să beneficiaţi de acest serviciu gratuit este necesar să vă abonaţi la newsletter. Abonarea presupune furnizarea unor date cu caracter personal, menţionate în formularul de abonare.

Datele personale necesare pentru abonare sunt: adresa de email

OPTIM CHOICE SRL poate cere şi alte date cu condiţia ca utilizatorul să îşi dea acordul în mod neechivoc cu privire la acestea. Datele introduse în formular trebuie sa fie reale. Este interzisă introducerea datelor false precum şi introducerea unor date care nu vă aparţin.

OPTIM CHOICE SRL îşi rezervă dreptul de a refuza fara o notificare prealabilă abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu vă aparţin sau nu sunt reale.

 

CONDIŢII DE UTILIZARE

Utilizatorul are obligaţia de a se asigure că newsletter-ele trimise de către OPTIM CHOICE SRL ajung la destinaţie (sunt livrate în Inbox). În cazul în care e-mailurile trimise ajung în folder-ul de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit (clientul de e-mail), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.
OPTIM CHOICE SRL. respectă dreptul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu doreşte să mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze, accesând linkul de la sfârşitul emailului. Dezabonarea are loc imediat, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât dacă se reabonează.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Completând formularul de abonare la newsletter, in calitate de  abonat, vă daţi acordul ca datele cu caracter personal (e-mail) să fie prelucrate de OPTIM CHOICE SRL. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.
În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, furnizorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate.

Abonaţii au urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la informare
 2. dreptul de acces la date
 3. dreptul la portabilitate
 4. dreptul la rectificare
 5. dreptul de a vă opune marketingului direct
 6. dreptul la ştergerea datelor
 7. dreptul de a vă opune marketingului direct
 8. dreptul la restricționarea prelucrării

 

Pentru orice nelamurire sau informare cu privire la drepturile enumerate mai sus, vă rugam să ne contactaţi la adresa de email contact@doctorsorin.ro

Pentru că ne dorim să comunicam într-un mod cât mai deschis şi transparent, venim în sprijinul utilizatorului cu un reprezentant al companiei care vă este alături privind orice nelamurire ce ţine de prelucrarea datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat la adresa de email dpo@doctorsorin.ro

 

Aveţi dreptul să anulaţi utilizarea de catre OPTIM CHOICE SRL în scopuri de marketing direct, a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă puteţi dezabona de la acţiunile de marketing direct astfel:

 1. Modificare setărilor în contul dumneavoastră
 2. Respectând paşii din fiecare email de marketing
 3. Transmiterea unui email cu solicitarea dumneavoastra pe dpo@doctorsorin.ro

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate în scopuri de marketing până în momentul în care dumneavoastră vă retrageţi consimţământul.

 

RESPONSABILITATE

OPTIM CHOICE SRL nu garantează că probleme de securitate sau erori ale softului şi/sau umane pot fi preîntampinate în totalitate.

OPTIM CHOICE SRL nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Utilizatorul este în totalitate raspunzator de folosirea serviciului.

 

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebare privind serviciile furnizate de OPTIM CHOICE SRL ne puteţi contacta pe adresa de email contact@doctorsorin.ro

 

ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIULUI

Oricare dintre părţi are dreptul de a iniţia încetarea furnizării serviciului, respectiv accesul la newsletter, oricând, fără notificare în prealabil şi fără invocarea vreunui motiv.

OPTIM CHOICE SRL îşi rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către utilizatorul în cauză, în cazul în care acesta a încalcat condiţiile mentionate mai sus.

 

REZOLVAREA LITIGIILOR. LEGEA APLICABILĂ.

Secţiunea “Termeni şi Condiţii” din prezentul website este guvernată de legea română. Orice neîntelegere în legatura cu executarea acestor Termeni şi Condiţii va fi rezolvată pe cale amiabilă.

Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, atunci litigiul va fi înaintat spre soluţionarea instantelor judecatoreşti competente din localitatea în care OPTIM CHOICE SRL este înregistrata.

 

CLAUZE FINALE

OPTIM CHOICE SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând secţiunea termeni şi condiţii ale acestui website, fără a fi necesară o notificare a utilizatorului/clientului în prealabil. Atunci când aceste modificari se operează, OPTIM CHOICE SRL va pune la dispoziţie noua versiune a secţiunii “Termeni şi condiţii” în cadrul website-ului prezent. Utilizatorul/clientul este obligat să verifice periodic aceşti temeni şi condiţii, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai foloseasca serviciile prezentate.

 • Share :